WALTER RUSSELL polecamy: https://walterrussellpl.wordpress.com/ Walter Russell (19 maj 1871 – 19 maj 1963) to amerykański mistyk, rzeźbiarz, architekt, kompozytor i poeta. Samouk, którego, jak twierdził, prowadziło boskie natchnienie. Autor wykładów z etyki biznesu dla firmy IBM oraz wielu książek w których językiem współczesnej nauki opisuje właściwości materii oraz niematerialne przyczyny zachodzących w materii zjawisk. Bazując na swoich odkryciach miał współpracować, podobnie jak słynny Nikola Tesla, z amerykańskim wojskiem (North American Aerospace Defense Command). Na podstawie objawień Walter Russell, obok wielu innych interesujących dzieł, stworzył bezprecedensową Kosmogonię Waltera Russella, która obszernie, w krytyczny sposób zestawia paradygmaty nauk ścisłych z treścią doświadczanych objawień. Już w 1927 roku Autor opublikował pracę, w której omawia właściwości tzw. "ciężkiej wody", przedstawiając swój autorski układ pierwiastków (zawierający dwa nieznane wtenczas pierwiastki "uridium" i "urium", dziś znane jako "neptun" i "pluton"), ściśle określający ich wzajemne zależności. Przekładamy i wydajemy prace Waltera Russella, a naszym celem jest zarówno popularyzacja jego prac, jak i wieloaspektowe badanie ich naukowej i moralnej wartości oraz poddanie ich wnikliwej, specjalistycznej analizie w obrębie kilku kluczowych dyscyplin naukowych. Poszukiwanie książek i prac, które mogą dać odpowiedź na najważniejsze zagadnienia nauki i filozofii naszych czasów to esencja działalności wydawniczej i naukowej Horyzontu Idei. W świetle dostępnych dokumentów wiemy, że Walter Russell był nie tylko teoretykiem, ale również konstruktorem przeprowadzającym doświadczenia w laboratoriach jednej z największych firm elektrycznych XX wieku. Jego dokonania w zakresie transmutacji cząstek materii są udokumentowane. Swoje koncepcje wykładał na Uniwersytecie Nowojorskim i otrzymał od Amerykańskiej Akademii Nauki naukowy stopień doktora. Jego zasługi, podobnie jak w przypadku niektórych dokonań Nikoli Tesli, nie są powszechnie znane. Będzie to pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Do dokonań Waltera Russella podchodzimy z krytycznym entuzjazmem. W naszej redakcji są zarówno osoby przekonane o słuszności teorii Waltera Russella jak i osoby nastawione krytycznie. Różnice w odbiorze tych prac sprawiły, że podjęliśmy się realizacji badań naukowych obejmujących tę tematykę. Ponad kontrowersjami stawiamy kwestię oceny realnej wartości jego dokonań, poszukując w dziełach tej wybitnej postaci przede wszystkim tego, co może mieć realną wartość naukową i co może przynieść korzyść w kluczowych dla Polski segmentach gospodarki, i w ważnych dziedzinach nauki. © Copyright 1953 by The Walter Russell Foundation © Copyright 1989 by The University of Science and Philosophy © Copyright 2016 in Poland by Wydawnictwo Horyzont Idei 2016
WALTER RUSSELL polecamy: https://walterrussellpl.wordpress.com/ Walter Russell (19 maj 1871 – 19 maj 1963) to amerykański mistyk, rzeźbiarz, architekt, kompozytor i poeta. Samouk, którego, jak twierdził, prowadziło boskie natchnienie. Autor wykładów z etyki biznesu dla firmy IBM oraz wielu książek w których językiem współczesnej nauki opisuje właściwości materii oraz niematerialne przyczyny zachodzących w materii zjawisk. Bazując na swoich odkryciach miał współpracować, podobnie jak słynny Nikola Tesla, z amerykańskim wojskiem (North American Aerospace Defense Command). Na podstawie objawień Walter Russell, obok wielu innych interesujących dzieł, stworzył bezprecedensową Kosmogonię Waltera Russella, która obszernie, w krytyczny sposób zestawia paradygmaty nauk ścisłych z treścią doświadczanych objawień. Już w 1927 roku Autor opublikował pracę, w której omawia właściwości tzw. "ciężkiej wody", przedstawiając swój autorski układ pierwiastków (zawierający dwa nieznane wtenczas pierwiastki "uridium" i "urium", dziś znane jako "neptun" i "pluton"), ściśle określający ich wzajemne zależności. Przekładamy i wydajemy prace Waltera Russella, a naszym celem jest zarówno popularyzacja jego prac, jak i wieloaspektowe badanie ich naukowej i moralnej wartości oraz poddanie ich wnikliwej, specjalistycznej analizie w obrębie kilku kluczowych dyscyplin naukowych. Poszukiwanie książek i prac, które mogą dać odpowiedź na najważniejsze zagadnienia nauki i filozofii naszych czasów to esencja działalności wydawniczej i naukowej Horyzontu Idei. W świetle dostępnych dokumentów wiemy, że Walter Russell był nie tylko teoretykiem, ale również konstruktorem przeprowadzającym doświadczenia w laboratoriach jednej z największych firm elektrycznych XX wieku. Jego dokonania w zakresie transmutacji cząstek materii są udokumentowane. Swoje koncepcje wykładał na Uniwersytecie Nowojorskim i otrzymał od Amerykańskiej Akademii Nauki naukowy stopień doktora. Jego zasługi, podobnie jak w przypadku niektórych dokonań Nikoli Tesli, nie są powszechnie znane. Będzie to pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Do dokonań Waltera Russella podchodzimy z krytycznym entuzjazmem. W naszej redakcji są zarówno osoby przekonane o słuszności teorii Waltera Russella jak i osoby nastawione krytycznie. Różnice w odbiorze tych prac sprawiły, że podjęliśmy się realizacji badań naukowych obejmujących tę tematykę. Ponad kontrowersjami stawiamy kwestię oceny realnej wartości jego dokonań, poszukując w dziełach tej wybitnej postaci przede wszystkim tego, co może mieć realną wartość naukową i co może przynieść korzyść w kluczowych dla Polski segmentach gospodarki, i w ważnych dziedzinach nauki. © Copyright 1953 by The Walter Russell Foundation © Copyright 1989 by The University of Science and Philosophy © Copyright 2016 in Poland by Wydawnictwo Horyzont Idei 2016
WALTER RUSSELL polecamy: https://walterrussellpl.wordpress.com/ Walter Russell (19 maj 1871 – 19 maj 1963) to amerykański mistyk, rzeźbiarz, architekt, kompozytor i poeta. Samouk, którego, jak twierdził, prowadziło boskie natchnienie. Autor wykładów z etyki biznesu dla firmy IBM oraz wielu książek w których językiem współczesnej nauki opisuje właściwości materii oraz niematerialne przyczyny zachodzących w materii zjawisk. Bazując na swoich odkryciach miał współpracować, podobnie jak słynny Nikola Tesla, z amerykańskim wojskiem (North American Aerospace Defense Command). Na podstawie objawień Walter Russell, obok wielu innych interesujących dzieł, stworzył bezprecedensową Kosmogonię Waltera Russella, która obszernie, w krytyczny sposób zestawia paradygmaty nauk ścisłych z treścią doświadczanych objawień. Już w 1927 roku Autor opublikował pracę, w której omawia właściwości tzw. "ciężkiej wody", przedstawiając swój autorski układ pierwiastków (zawierający dwa nieznane wtenczas pierwiastki "uridium" i "urium", dziś znane jako "neptun" i "pluton"), ściśle określający ich wzajemne zależności. Przekładamy i wydajemy prace Waltera Russella, a naszym celem jest zarówno popularyzacja jego prac, jak i wieloaspektowe badanie ich naukowej i moralnej wartości oraz poddanie ich wnikliwej, specjalistycznej analizie w obrębie kilku kluczowych dyscyplin naukowych. Poszukiwanie książek i prac, które mogą dać odpowiedź na najważniejsze zagadnienia nauki i filozofii naszych czasów to esencja działalności wydawniczej i naukowej Horyzontu Idei. W świetle dostępnych dokumentów wiemy, że Walter Russell był nie tylko teoretykiem, ale również konstruktorem przeprowadzającym doświadczenia w laboratoriach jednej z największych firm elektrycznych XX wieku. Jego dokonania w zakresie transmutacji cząstek materii są udokumentowane. Swoje koncepcje wykładał na Uniwersytecie Nowojorskim i otrzymał od Amerykańskiej Akademii Nauki naukowy stopień doktora. Jego zasługi, podobnie jak w przypadku niektórych dokonań Nikoli Tesli, nie są powszechnie znane. Będzie to pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Do dokonań Waltera Russella podchodzimy z krytycznym entuzjazmem. W naszej redakcji są zarówno osoby przekonane o słuszności teorii Waltera Russella jak i osoby nastawione krytycznie. Różnice w odbiorze tych prac sprawiły, że podjęliśmy się realizacji badań naukowych obejmujących tę tematykę. Ponad kontrowersjami stawiamy kwestię oceny realnej wartości jego dokonań, poszukując w dziełach tej wybitnej postaci przede wszystkim tego, co może mieć realną wartość naukową i co może przynieść korzyść w kluczowych dla Polski segmentach gospodarki, i w ważnych dziedzinach nauki. © Copyright 1953 by The Walter Russell Foundation © Copyright 1989 by The University of Science and Philosophy © Copyright 2016 in Poland by Wydawnictwo Horyzont Idei 2016
WALTER RUSSELL polecamy: https://walterrussellpl.wordpress.com/ Walter Russell (19 maj 1871 – 19 maj 1963) to amerykański mistyk, rzeźbiarz, architekt, kompozytor i poeta. Samouk, którego, jak twierdził, prowadziło boskie natchnienie. Autor wykładów z etyki biznesu dla firmy IBM oraz wielu książek w których językiem współczesnej nauki opisuje właściwości materii oraz niematerialne przyczyny zachodzących w materii zjawisk. Bazując na swoich odkryciach miał współpracować, podobnie jak słynny Nikola Tesla, z amerykańskim wojskiem (North American Aerospace Defense Command). Na podstawie objawień Walter Russell, obok wielu innych interesujących dzieł, stworzył bezprecedensową Kosmogonię Waltera Russella, która obszernie, w krytyczny sposób zestawia paradygmaty nauk ścisłych z treścią doświadczanych objawień. Już w 1927 roku Autor opublikował pracę, w której omawia właściwości tzw. "ciężkiej wody", przedstawiając swój autorski układ pierwiastków (zawierający dwa nieznane wtenczas pierwiastki "uridium" i "urium", dziś znane jako "neptun" i "pluton"), ściśle określający ich wzajemne zależności. Przekładamy i wydajemy prace Waltera Russella, a naszym celem jest zarówno popularyzacja jego prac, jak i wieloaspektowe badanie ich naukowej i moralnej wartości oraz poddanie ich wnikliwej, specjalistycznej analizie w obrębie kilku kluczowych dyscyplin naukowych. Poszukiwanie książek i prac, które mogą dać odpowiedź na najważniejsze zagadnienia nauki i filozofii naszych czasów to esencja działalności wydawniczej i naukowej Horyzontu Idei. W świetle dostępnych dokumentów wiemy, że Walter Russell był nie tylko teoretykiem, ale również konstruktorem przeprowadzającym doświadczenia w laboratoriach jednej z największych firm elektrycznych XX wieku. Jego dokonania w zakresie transmutacji cząstek materii są udokumentowane. Swoje koncepcje wykładał na Uniwersytecie Nowojorskim i otrzymał od Amerykańskiej Akademii Nauki naukowy stopień doktora. Jego zasługi, podobnie jak w przypadku niektórych dokonań Nikoli Tesli, nie są powszechnie znane. Będzie to pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Do dokonań Waltera Russella podchodzimy z krytycznym entuzjazmem. W naszej redakcji są zarówno osoby przekonane o słuszności teorii Waltera Russella jak i osoby nastawione krytycznie. Różnice w odbiorze tych prac sprawiły, że podjęliśmy się realizacji badań naukowych obejmujących tę tematykę. Ponad kontrowersjami stawiamy kwestię oceny realnej wartości jego dokonań, poszukując w dziełach tej wybitnej postaci przede wszystkim tego, co może mieć realną wartość naukową i co może przynieść korzyść w kluczowych dla Polski segmentach gospodarki, i w ważnych dziedzinach nauki. © Copyright 1953 by The Walter Russell Foundation © Copyright 1989 by The University of Science and Philosophy © Copyright 2016 in Poland by Wydawnictwo Horyzont Idei 2016
WALTER RUSSELL polecamy: https://walterrussellpl.wordpress.com/ Walter Russell (19 maj 1871 – 19 maj 1963) to amerykański mistyk, rzeźbiarz, architekt, kompozytor i poeta. Samouk, którego, jak twierdził, prowadziło boskie natchnienie. Autor wykładów z etyki biznesu dla firmy IBM oraz wielu książek w których językiem współczesnej nauki opisuje właściwości materii oraz niematerialne przyczyny zachodzących w materii zjawisk. Bazując na swoich odkryciach miał współpracować, podobnie jak słynny Nikola Tesla, z amerykańskim wojskiem (North American Aerospace Defense Command). Na podstawie objawień Walter Russell, obok wielu innych interesujących dzieł, stworzył bezprecedensową Kosmogonię Waltera Russella, która obszernie, w krytyczny sposób zestawia paradygmaty nauk ścisłych z treścią doświadczanych objawień. Już w 1927 roku Autor opublikował pracę, w której omawia właściwości tzw. "ciężkiej wody", przedstawiając swój autorski układ pierwiastków (zawierający dwa nieznane wtenczas pierwiastki "uridium" i "urium", dziś znane jako "neptun" i "pluton"), ściśle określający ich wzajemne zależności. Przekładamy i wydajemy prace Waltera Russella, a naszym celem jest zarówno popularyzacja jego prac, jak i wieloaspektowe badanie ich naukowej i moralnej wartości oraz poddanie ich wnikliwej, specjalistycznej analizie w obrębie kilku kluczowych dyscyplin naukowych. Poszukiwanie książek i prac, które mogą dać odpowiedź na najważniejsze zagadnienia nauki i filozofii naszych czasów to esencja działalności wydawniczej i naukowej Horyzontu Idei. W świetle dostępnych dokumentów wiemy, że Walter Russell był nie tylko teoretykiem, ale również konstruktorem przeprowadzającym doświadczenia w laboratoriach jednej z największych firm elektrycznych XX wieku. Jego dokonania w zakresie transmutacji cząstek materii są udokumentowane. Swoje koncepcje wykładał na Uniwersytecie Nowojorskim i otrzymał od Amerykańskiej Akademii Nauki naukowy stopień doktora. Jego zasługi, podobnie jak w przypadku niektórych dokonań Nikoli Tesli, nie są powszechnie znane. Będzie to pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Do dokonań Waltera Russella podchodzimy z krytycznym entuzjazmem. W naszej redakcji są zarówno osoby przekonane o słuszności teorii Waltera Russella jak i osoby nastawione krytycznie. Różnice w odbiorze tych prac sprawiły, że podjęliśmy się realizacji badań naukowych obejmujących tę tematykę. Ponad kontrowersjami stawiamy kwestię oceny realnej wartości jego dokonań, poszukując w dziełach tej wybitnej postaci przede wszystkim tego, co może mieć realną wartość naukową i co może przynieść korzyść w kluczowych dla Polski segmentach gospodarki, i w ważnych dziedzinach nauki. © Copyright 1953 by The Walter Russell Foundation © Copyright 1989 by The University of Science and Philosophy © Copyright 2016 in Poland by Wydawnictwo Horyzont Idei 2016